Epostkonto installasjon i epostlesere

* til WEBABO FORSIDE * til GUIDER FOR EPOSTKONTO INSTALLASJON I EPOSTLESERE *

.

– NB! DET ER NYE INNSTILLINGER FRA JANUAR 2017.  – DISSE INNSTILLINGENE MÅ DU ENDRE I DITT EPOSTLESEPROGRAM (gjelder ikke webmail)!

.

 • ENDRINGENE GJELDER:
 • Servernavn til mail.fastname.no
 • Port til 143 eller 993 for iMAP og 110 eller 995 for POP3 på inngående server
 • Port til 587 eller 465 for iMAP og POP3 på utgående server
 • Tilkoblingssikkerhet til STARTTLS eller SSL/TLS
 • Autentiseringsmetode: Vanlig passord
 • Se innstillinger nedenfor eller gå til GUIDER

.

Nedenfor finnes innstillinger for installering av iMAP og POP3 i epostlesere (telefon, nettbrett, datamaskin). Du vil ikke finne alle benevnelser nedenfor på din enhet. F.eks. på smart-telefoner så kan det stå «Krever pålogging» og i f.eks. Outlook kan det stå «Krever godkjenning» – vi har tatt med de vanligste benevnelser slik at du har større sjanse for å finne de benevnelser som finnes på DIN enhet. Se også GUIDER FOR EPOSTKONTO INSTALLASJON.

.

serverinnst-inng-b400
Skjermbilde fra epostleseren Mozilla Thunderbird for Windows som viser hva som skal endres i 2017, det i røde rammer.

INNKOMMENDE SERVERINNSTILLINGER:

 • Innkommende epostsever/tjener/servernavn/iMAP-server: mail.fastname.no
 • Brukernavn: Hele epostadressen, f.eks. support@magweb.no
 • Port for inngående epostserver/port/portnummer iMAP: 143 (eller 993 for SSL/TLS)
 • Port for inngående epostserver/port/portnummer POP3: 110 (eller 995 for SSL/TLS)
 • Tilkoblsingssikkerhet/sikkerhetstype: STARTTLS (eller SSL/TLS)
 • Baneprefiks: Valgfritt
 • Epostadresse/epostkonto: Epostadressen du ønsker å legge inn, f.eks. support@magweb.no
 • Passord: Passordet til epostadressen, som du selv har valgt via mailadministrasjonen. Har du mistet eller glemt passordet kan du logge inn i mailadministrasjonen og lage deg et nytt passord.
 • Autentisering/autentiseringsmetode: Vanlig passord
 • Husk passord: Ja

.

serverinnst-utg-b400
Skjermbilde fra epostleseren Mozilla Thunderbird for Windows som viser hva som skal endres i 2017, det i røde rammer.

UTGÅENDE SERVERINNSTILLINGER:

 • Utgående epostserver/tjener/servernavn/SMTP-server: mail.fastname.no
 • Port for utgående epostserver/port/portnummer: 587  (eller 465 for SSL/TLS)
 • Tilkoblingssikkerhet: STARTTLS (eller SSL/TLS)
 • Epostadresse/epostkonto: Epostadressen du ønsker å legge inn, f.eks. support@magweb.no
 • Brukernavn: Hele epostadressen, f.eks. support@magweb.no
 • Passord: Passordet til epostadressen, som du selv har valgt via mailadministrasjonen. Har du mistet eller glemt passordet kan du logge inn i mailadministrasjonen.
 • Krever godkjenning: Ja
 • Krever pålogging: Ja
 • Husk passord: Ja

.

Behov for hjelp? Ta KONTAKT!

.